Kadr uçotu xidməti

07.12.2020C&S Group 763

 

Kadr uçotu xidmətləri: Azərbaycan təcrübəsində yol verilən səhvlər..

 

Kadr uçotunun təşkili təcrübədə ən çox rastlanan mövzulardandır. Qeyd edilməlidir ki, bir sıra xətalara kadr uçotunun təşkili zamanı yol verilir.

Mahiyyət etibarilə kadr uçotu işləri insan qaynaqları (Human Resources) adlandırdığımız funksiyadan ibarətdir. Bu funksiyan bir çox şirkətlərdə ayrıca bölmə və ya mütəxəssisə həvalə edilir. Təcrübədə ,həmçinin, bu işin icrası mühasibə və ya hüquqşünasa da həvalə edilir. İnsan qaynaqlarının funksiyasına şirkət üçün işçilərin seçilməsi, onlarla əmək müqavilələrinin bağlanılması, əmək rejimi və təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi, işçilərlə əmək münasibətlərinin təşkili və xitamı, işçilərin əməyinin qiymətləndirilməsi və digər oxşar funksiyalar daxildir. Qeyd etdiyimiz kadr uçotu isə bunun yalnız bir hissəsini təşkil edir.
 

Azərbaycanda kadr uçotu xidmətlərinin təşkili zamanı ən çox yol verilən səhvlər olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar:

-     -  bu işlərin əmək qanunvericiliyini bilməyən mühasiblərə tapşırılması və ya yalnız mühasibatlıq üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərə həvalə edilməsi (outsource qaydasında);

-      - bu işlərin əmək qanunvericiliyini bilməyən insan qaynaqları üzrə mütəxəssisə həvalə edilməsi və ya kadr uçotu xidmətlərinin yalnız insan qaynaqları üzrə ixtisaslaşmış şirkətə verilməsi;

-      - bu işləri yalnız işçi ilə mübahisə yarandıqda və ya Dövlət Əmək Müfəttişliyinə hər hansı şikayət edildikdə ciddi hesab edilərək sənədləşdirilməsinə çalışmaq;

-      - işçiləri yalnız əmək müqaviləsi bildirişlərini qeydiyyata almaqla işə götürülməsi və faktiki olaraq əmək müqaviləsinin bağlanılmaması (bir çox şərtlərin razılaşdırılmaması);

-      - şirkətin xüsusiyyəti, işçinin funksiyaları və işəgötürənin digər maraqları nəzərə alınmadan standart əmək müqaviləsinin bütün işçilərlə bağlanılması;

-      - maddi məsul və ya avadanlıqlardan məsul şəxslərlə, ümumiyyətlə, zəruri işçilərlə maddi məsuliyyət müqaviləsinin bağlanılmaması;

-      - şirkətin kommersiya məlumatlarının və maraqlarının qorunması üçün əmək müqaviləsində və ya işçi ilə bağlanılan digər müqavilədə şərtlərin mövcud olmaması;

-      - işçinin işdən çıxarılması zamanı əmrin və işdən çıxarılmanın Əmək Məcəlləsinin tələblərinə cavab verməməsi;

-      - işçinin razılığı olmadığı hallarda onun vəzifəsinin və ya maaşının dəyişdirilməsi ilə bağlı sənədləşdirmə işlərində qüsurlar;

-      - qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq dövlət qurumlarına lazımı bildiriş və hesabatların verilməməsi və ya gec verilməsi;

-      - əmək təhlükəsizliyi məsələlərinə əməl edilməməsi və bununla bağlı şirkətə qarşı ittiham və zərərlər.

 

Göründüyü kimi yuxarıda kadr uçotu xidmətləri ilə bağlı qeyd edilmiş məqamlar Əmək Qanunvericiliyi sahəsində xüsusi bilikləri və təcrübəni tələb edir. Belə bilik və təcrübəsi olmayan şəxslərə kadr uçotunun təşkili və ya insan resursları üzrə sənədləşdirmə işlərinin həvalə edilməsi isə risklidir.
 

Şirkətlərdə kadr uçotunun qurulması zamanı aşağıdakılara diqqət verilməsi tövsiyə olunur:

- bu işin şirkətdə hansı formada qurulması üçün peşəkar dəstək alınması;

- kiçik şirkətlərdə bu işin mühasiblərə və ya hüquqşünasa həvalə edilməsi mümkündür amma bu zaman həmin şəxslərin müvafiq sahədə təlimlərə cəlb edilməsi zəruridi, habelə, mütəmadi olaraq Əmək Qanunvericiliyi sahəsində ixtisaslaşmış mütəxəssislərlə məsləhətləşmədə olması qaçınılmazdır;

- şirkətlər kadr uçotunun sənədləşdirilməsi üçün kadr uçotu üzrə mütəxəssis işə götürə və ya kadr uçotu xidmətlərini ixtisaslaşmış məsləhətçi şirkətlərə həvalə edə bilərlər;

- böyük şirkətlər daha çox daxildə kadr uçotu üzrə bölməni yaratmaqda maraqlı olmalıdırlar, işin çoxluğu və sənədləşmənin mürəkkəbliyi və intensivliyi, belə mütəxəssislərdən ibarət komandanın şirkət daxilində ayrıca müstəqil bölmə şəklində fəaliyyətini təşviq edir. Təbii ki, belə bölmələr də mütəmadi olaraq təlimlərə cəlb edilməli, əmək qanunvericiliyində və kadr uçotunda (sənədləşmədə) baş vermiş dəyişikliklərdən xəbərdar olmalı və ehtiyac yarandıqda hər hansı mübahisəli hal yaranmadan öncə ixtisaslaşmış hüquqşünas ilə məsləhətləşmə aparmaları faydalı olacaqdır;

- kadr uçotu xidmətləri təklif edən konsaltinq şirkətlər işə cəlb edilərkən bu qurumun məsləhətçilərinin sayı, onların təhsili və təcrübəsi diqqətlə sorğu edilməli və öyrənilməlidir. Öncəki bənzər işlərlə bağlı müştəri portfoliosunun alınması da faydalı olacaqdır;

- kadr uçotunun təşkili, xüsusilə , orta və iri şirkətlərdə mühasibə həvalə edilməməlidi, çünki belə qurumlarda mühasibin işinin həcmi kifayət qədər çoxdur və o yalnız belə sənədləşmə zamanı ən əhəmiyyətli hesab etdiyi işlərə vaxt ayıra biləcəkdir. Əmək qanunvericiliyi sahəsində ixtisaslaşma olmadan isə bu işləri mühasibə (mühasibatlıq bölməsinə) həvalə edilməsi daha risklidir.

 

Bildiririk ki, “C&S Group”  tam tərkibli, qeyd olunan sahə üzrə təhsil və təcrübəli komandası ilə geniş biznes hüququ, vergi, mühasibatlıq və kadr uçotu sahəsində xidmətlər təklif edən məsləhətçi şirkətdir. Kadr uçotunun təşkili və ya əmək qanunvericiliyi ilə bağlı  kadr uçotu xidmətlərimizdən faydalanmaq üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

 

Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın
Bizimlə Əlaqə
Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın