C&S Group

İnsan resursları xidməti

CSGroup

SƏNƏDLƏŞDİRMƏ PAKETİ:

AR Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq işçilər ilə əmək müqaviləsinin bağlanması;

İşçilərin işə qəbul, işdən çıxma, başqa işə keçirilmə, məzuniyyət, ezamiyyə və digər əmrlərin müəssisə tərəfindən sənədləşdirilməsi;

İşəgötürənin və işçinin razılığı ilə əmək müqaviləsinin şərtlərinin dəyişdirilməsi, əlavə və dəyişikliklərin edilməsi və ya protokolun hazırlanması;

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi (onun əsasları göstərilməklə) və xitam verilərkən işçilərin təminatları;

İşçilərin məzuniyyət hüquqları və onların təmin edilməsi (əmək, təhsil, yaradacılıq, sosial, ödənişsiz məzuniyyətlər);

İşçilərin sosial sığorta olunmasını təmin etmək;

İşçilərin əmək kitabçaları ilə təmin edilməsi;

Əmək kitabçalarının qeydiyyatı uçotunun hazırlanması;

Əmək şəraiti zərərli olan işlərdə çalışan işçilərin hüquqlarının təmin edilməsi;

Qadınların, yaşı 18-dən az olan  işçilərin hüquqlarının təmin edilməsi;

Əlil şəxslərin hüquqlarının təmin edilməsi;

İşçilərə arayışların, xasiyyətnamələrin hazırlanması;

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri səbəbindən işçilərin  icbari sığorta ilə təmin edilməsi;

Zəruri hallarda işçilərin və onların ailə üzvlərinin tibbi sığorta ilə təmin edilməsi;

Bütün statistik hesabatların tərtib eidlməsi və Dövlət Məşğulluq Xidmətinə təqdim edilməsi.

 

HESABLAMA VƏ ÖDƏNİŞ PAKETİ:

Müəssisə üçün aylıq əmək haqlarının hesablanması;

İşçinin gün ərzində işlədiyi iş saatlarını əks etdirən tabelin hazırlanması;

Müəssisə üçün müvafiq ştat cədvəlinin hazırlanması;

İşçilər üçün illik məzuniyyət haqlarının və ya istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiyanın hesablanması;

İstirahət və iş günü hesab edilməyən bayram günlərində görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi;

İş saatından artıq işləyən işçilərin hüquqlarının təmin edilməsi;

İşçilərə xəstəliyə, hamiləliyə və doğuma, işdən ixtisar olunmaya, hərbi xidmətə çağırılmaya, uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinətin, uşağın üç yaşı tamam  olanadək ona qulluq etməyə görə və digər müavinətlərın hesablanması;

Son haqq hesabların hazırlanması;

Müvəqqəti əvəzetməyə görə haqqın ödənilməsi;

İşəgötürən və ya işçinin təqsiri üzündən boşdayanma zamanı işçinin hüquqlarının təmin edilməsi;

İşçilərin haqq-hesab sənədlərinin hazırlanması.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın
Bizimlə Əlaqə
Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın