Maliyyə analizi nədir?

16.07.2021C&S Group 1163

 

Maliyyə təhlili, müəssisələrin, layihələrin, büdcələrin və digər maliyyə ilə əlaqəli əməliyyatların nəticələrini və uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün qiymətləndirmə prosesidir. Tipik olaraq maliyyə təhlili, müəssisənin sabit, ödəmə qabiliyyətli, likvid və ya pul yatırımını təmin etmək üçün kifayət qədər gəlirli olub olmadığını təhlil etmək üçün istifadə olunur.

Maliyyə analizi daxili olaraq aparılırsa, maliyyə təhlili menecerlərə gələcək iş qərarları verməyə və ya keçmiş uğurlar üçün tarixi tendensiyaları nəzərdən keçirməyə kömək edə bilər. Xarici olaraq aparılarsa, maliyyə təhlili investorlara ən yaxşı investisiya imkanlarını seçməyə kömək edə bilər.

Maliyyə təhlilinin iki əsas növü var: fundamental təhlil və texniki analiz.

Fundamental təhlil bir əmsalın daxili dəyərini təyin etmək üçün əmsallar və maliyyə hesabatı məlumatlarından istifadə edir.Texniki analiz isə bir qiymətlinin dəyərinin artıq qiymətə görə təyin olunduğunu düşünür və zaman keçdikcə dəyər tendensiyalarına diqqət yetirir.

Maliyyə təhlili iqtisadi meylləri qiymətləndirmək, maliyyə siyasətini təyin etmək, işgüzar fəaliyyət üçün uzunmüddətli planlar qurmaq və investisiya üçün layihə və ya şirkətləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Bu, maliyyə nömrələrinin və məlumatların sintezi yolu ilə həyata keçirilir. Maliyyə təhlilçisi bir şirkətin maliyyə hesabatlarını - mənfəət və zərər hesabatlarını, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatını hərtərəfli araşdıracaqdır. Maliyyə təhlili həm korporativ maliyyə, həm də investisiya maliyyələşdirmə şəraitində aparıla bilər.

Maliyyə məlumatlarını təhlil etməyin ən çox yayılmış yollarından biri digər şirkətlərin və ya şirkətin öz tarixi fəaliyyətinə nisbət vermək üçün maliyyə hesabatlarındakı məlumatlardan nisbətlərin hesablanmasıdır.

Məsələn, aktivlərin gəlirliyi şirkətin öz aktivlərindən nə dərəcədə səmərəli istifadə etdiyini və gəlirlilik ölçüsü olaraq təyin olunduğu ümumi nisbətdir. Bu nisbət eyni sənayedəki bir neçə şirkət üçün hesablana bilər və daha böyük bir analizin bir hissəsi olaraq bir-biri ilə müqayisə edilə bilər.

Maliyyə təhlili necə istifadə olunur?

Korporativ maliyyə təhlili mühasibat şöbəsi tərəfindən aparılır və iş qərarlarının verilməsini yaxşılaşdırmaq üçün rəhbərliklə paylaşılır. Bu tip daxili analizlər yerinə yetirməyə dəyər olan layihələri tapmaq üçün xalis cari dəyər (NPV) və daxili gəlirin nisbəti (IRR) kimi əmsalları əhatə edə bilər.

Bir çox şirkət müştərilərinə kredit verir. Nəticədə satışdan alınan nağd vəsait müəyyən müddətə təxirə salına bilər. Böyük debitor borcları olan şirkətlər üçün, satış satışını nağd hala gətirmək üçün müddəti müəyyənləşdirməyə kömək edən satışa çıxarılan günləri (DSO) izləmək faydalıdır. Orta yığım müddəti, şirkətin ümumi nağd dönüşüm dövründəki vacib bir cəhətdir.

Korporativ maliyyə analizinin əsas sahəsi şirkətin gələcək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə xalis mənfəət və ya mənfəət marjası kimi şirkətin keçmiş fəaliyyətini ekstrapolyasiya etməyi əhatə edir. Tarixi meyl analizinin bu növü mövsümi tendensiyaları müəyyənləşdirmək üçün faydalıdır.

Məsələn, pərakəndə satışçılar Yeni il bayramına qədər bir neçə ayda satışlarda kəskin artım müşahidə edə bilər. Bu, biznesə büdcələri proqnozlaşdırmağa və keçmiş meyillərə əsaslanaraq zəruri minimum inventar səviyyəsi kimi qərarlar qəbul etməyə imkan verir.

İnvestisiya maliyyəsində şirkətdən kənar bir analitik investisiya məqsədləri üçün təhlil aparır. Təhlilçilər ya yuxarıdan, ya da aşağıdan yuxarıya doğru bir investisiya yanaşması edə bilərlər. Yuxarıdan aşağıya yaxınlaşan yanaşma əvvəlcə yüksək məhsuldar sektorlar kimi makroiqtisadi imkanları axtarır və sonra bu sektorun ən yaxşı şirkətlərini tapmaq üçün aşağıya doğru sürüklənir. Bu baxımdan, müəyyən şirkətin əsaslarına son baxmaqla potensial uğurlu olanları investisiya kimi seçmək üçün xüsusi şirkətlərin səhmlərini daha da təhlil edirlər.

Digər tərəfdən aşağıdan yuxarıya doğru bir yanaşma, konkret bir şirkətə baxır və keçmiş maliyyə göstəricilərinə və gözlənilən gələcək fəaliyyətə baxaraq korporativ maliyyə analizində istifadə olunanlara oxşar nisbət təhlilini aparır. Aşağıdan yuxarı investisiya yatırımı investorları hər şeydən əvvəl mikroiqtisadi amilləri nəzərə almağa məcbur edir. Bu amillərə şirkətin ümumi maliyyə sağlamlığı, maliyyə hesabatlarının təhlili, təklif olunan məhsul və xidmətlər, təklif və tələb və zamanla korporativ fəaliyyətin digər fərdi göstəriciləri daxildir.

Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın
Bizimlə Əlaqə
Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın