İnsan resurslarının idarəsi

23.01.2023C&S Group 687

 

İşçi heyətinin düzgün idarə edilməsi, işçi heyəti, şirkət və müvafiq dövlət qurumları arasında əlaqələrin düzgün tənzimləndilməsi, insan resursları sisteminin inkişafının izlənilməsi, potensial risklərin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması hər bir şirkət üçün əsas məsələlərdir. Bu nöqteyi-nəzərdən, bizim insan resursları xidmətlərimiz sizə insan resurslarının planlaşdırılması və idarəedilməsi ilə bağlı problemlərinizi səmərəli qaydada həll etməyə, şirkətin işçi ehtiyaclarının vaxtında və effektiv qaydada təmin edilməsinə və işçi axınının qarşısının alınmasına kömək edəcək. Bizim insan resursları xidmətlərimiz aşağıdakı fəaliyyətləri əhatə edir:

-İnsan resurslarının inkişafı prosesinə nəzarət, potensial risklərin müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması;

-İşə qəbul, vəzifə dəyişikliyi, işdən çıxarılma, əməyin ödənişi, intizam tənbehləri, işçilərin autsorsinqi və s. daxil olmaqla, əmək qanunvericiliyi ilə bağlı istənilən məsələ üzrə məsləhət verilməsi;

-İşçilərin şəxsi işlərinin, işçilərin qəbulu və işdən çıxarılması ilə bağlı sənədlərin yaradılması və idarə edilməsi, imzalanmış kadr sənədlərinin arxivdə saxlanılmasının təşkil edilməsi ;

-Maddi məsuliyyət haqqında müqavilələrin hazırlanması;

-Məxfi məlumatların açıqlanmamasına dair sazişlərin hazırlanması;

-Bütün vəzifələr üzrə vəzifə təlimatlarının hazırlanması;

-Əmək müqavilələrinin şərtlərinin dəyişdirilməsi üçün hüquqi dəstək (vəzifə dəyişikliyi, iş rejiminin dəyişdirilməsi, əmək haqqı məbləğinin dəyişdirilməsi və digər prosedurlar üçün bütün lazımi sənədlərin hazırlanması);

-Tələb olunan əməliyyatların e-hökumət (E-GOV) portalında işlənilməsi (e-sistemdə işəgötürənin qeydiyyatı, işçilərin ştat cədvəlinin qeydiyyatı, işə qəbul və işdən çıxarma prosedurlarının icra edilməsi);

-Kadrlarla bağlı əmrlərin qeydiyyatı (mükafatların, digər ödənişlərin, əmək haqqına əlavə və mükafat ödənişlərinin verilməsi üzrə əmrlər, iş vaxtından artıq işləmək, həftəsonları işləmək ilə bağlı əmrlərin verilməsi də daxil olmaqla) ;

-İşçilərin sosial və icbari sığortası;

-Məzuniyyət cədvəllərinin qeydiyyatı və idarə edilməsi;

-Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ilə bağlı hesablamaların aparılması və tələb olunan əməliyyatların e-hökumət (E-GOV) portalına daxil edilməsi;

-Əmək haqqı uçotunun aparılmasında iştirak, əmək haqqı hesablamasının və əmək haqqı ödənişi ilə bağlı sənədlərin hazırlanması;

-Zəruri hesabatların hazırlanması və dövlət qurumlarına təqdim edilməsi;

-Əmək münasibətləri sahəsində dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqə;

-Əvvəlki dövrlər üzrə insan resursları ilə bağlı sənədlərin bərpası;

-Dövlət əmək müfəttişliyinin yoxlaması zamanı işəgötürənin maraqlarının təmsil olunması;

-Əmək qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqi rəylərin verilməsi;

-Aşkar edilmiş pozuntular, potensial risklər, pozuntuların aradan qaldırılması üçün tövsiyələr ilə bağlı hesabatın təqdim edilməsi ilə İR sənədlərinin auditi;

-Autsorsinq xidmətləri.

Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın
Bizimlə Əlaqə
Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın