Hesabatın verilmə müddətinin uzadılması necə tənzimlənir?

02.09.2022C&S Group 402

 

Hesabatın verilməsi müddətinin uzadılması necə tənzimlənir?

Müəssisə tərəfindən cari vergi ödəmələri, müəssisənin şəxsi hesab vərəqəsində olan yaranmış artıq ödəmələri hesabına silinmişdir. Eyni zamanda müəssisə mənfəət vergisi üzrə hesabatın verilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciət etmək niyyətindədir. Cari vergi ödəmələri müəssisənin artıq ödədiyi vəsait hesabına silindiyi üçün vergi orqanları mənfəət vergisi hesabatının verilməsi müddətinin uzadılmasından imtina edə bilərmi?

Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, hesabatın verilməsi müddətinin uzadılması Vergi Məcəlləsinin 74-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Həmin maddənin müddəalarına əsasən, hesabatın verilmə müddəti başa çatanadək vergi ödəyicisi gəlir vergisinin və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin uzadılması barədə müraciət edirsə və bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə ödəyirsə, hesabatın verilməsi müddəti üç ayadək uzadılmış hesab olunur. Bu maddəyə uyğun olaraq müddətin uzadılması verginin ödənilməsi müddətini dəyişdirmir.

Vergi ödəyicisinin cari vergi ödəmələrinin məbləğinin həmin vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsində mövcud olan artıq ödəməsi hesabına ödənilməsinə Vergi Məcəlləsində məhdudiyyət nəzərdə tutulmadığından vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsində mövcud olan artıq ödəmə hesabına mənfəət vergisi tam ödənildiyi və vergi ödəyicisinin şəxsi hesab vərəqəsində mənfəət vergisi üzrə borcu olmadığı halda mənfəət vergisi üzrə hesabatın verilmə müddəti uzadıla bilər.

Əsas: Vergi Məcəlləsinin 74-cü maddəsi.

Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın
Bizimlə Əlaqə
Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın