Dövlət büdcəsinə borcunuz var?

05.11.2021C&S Group 1199

 

Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə, vergi orqanı Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesablanmış və ya yenidən hesablanmış vergilərin, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının 5 gün müddətində ödənilməsinə dair vergi ödəyicisinə bildiriş göndərir. Eyni zamanda,

• vergi ödəyicisi tərəfindən hesablanmış və bəyan edilmiş vergilər vergi orqanı tərəfindən göndərilən bildirişdən sonra ödənilmədikdə;

• vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanı tərəfindən göndərilən bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə və ya İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə şikayət verilmədikdə;

• məhkəmənin müvafiq qərarı və ya İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin qərarı olduqda, həmin qərara uyğun olaraq;

• vergi ödəyicisinin yazılı razılığı olduqda vergi orqanı vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcların vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarından dövlət büdcəsinə alınması haqqında kredit təşkilatına və ya bank əməliyyatları aparan şəxsə icra (ödəniş) sənədi olan sərəncam verir.

Vergi ödəyicisinin milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olduqda vergi orqanının sərəncamı bank və ya digər kredit təşkilatı tərəfindən həmin sərancamın daxil olduğu gün, vəsait olmadıqda vergi orqanının sərancamı bankda və ya digər kredit təşkilatında saxlanılır və vergi ödəyicisinin hesablarına vəsait daxil olduqca icra edilir.

Vergilər üzrə yaranmış borc aşağıdakı sıra qaydası ilə ödənilir:

• yaranma tarixi ardıcıllığı ilə hesablanmış verginin məbləği;

• hesablanmış faizlərin məbləği;

• tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləği.

Məcburi dövlət sosial sığorta üzrə yaranmış borc aşağıdakı sıra qaydası ilə ödənilir:

• cari rüb üzrə borc;

• cari rübdən geriyə doğru (daha əvvəl yaranan borclar üzrə) yaranan borclar ardıcıl olaraq;

• yaranma tarixi ardıcıllığı ilə hesablanmış faizlərin məbləği;

• yaranma tarixi ardıcıllığı ilə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləği.

Vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə yaranmış vergi borclarının, habelə həmin öhdəliyin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar vergi borcu üzrə hesablanmış faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üsulu kimi onun əmlakı siyahıya alına bilər.

Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın
Bizimlə Əlaqə
Sosial şəbəkə linklərimiz
Keçid edərək abunə olmağı unutmayın